FUNDACJE / ORGANIZACJE UŻYTKU PUBLICZNEGO

fund-top

 

W ramach obsługi Fundacji / Organizacji Użytku Publicznego oferujemy:

  • zakładanie i rejestracja fundacji, organizacji pożytku publicznego,
  • opracowanie statutów, uchwał, protokołów zgromadzeń i pozostałych dokumentów dotyczących działalności organizacji pożytku publicznego oraz fundacji,
  • przygotowywanie aktów założycielskich,
  • opracowywanie regulaminów,
  • reprezentowanie w procesach sądowych,
  • przekształcanie, rozwiązywanie, likwidacja fundacji, organizacji pożytku publicznego,
  • dokonywanie zmian w KRS,
  • zawieranie i opiniowanie umów,
  • opinie prawne.