DLA FIRM I SPÓŁEK

firm-top1

W ramach obsługi firm i spółek oferujemy:

  • konstruowanie umów krajowych dla firm oraz konsorcjum,
  • dochodzenie roszczeń prawnych wynikających z kontraktów polskich jak i międzynarodowych,
  • kompleksową analizę sytuacji prawnej spółek: zawieranych umów, regulaminów pracy, umów wynagradzania, umów spółki,
  • kompleksowe doradztwo prawne przy transakcjach sprzedaży spółek lub ich części oraz przy nabywaniu udziałów/akcji,
  • kompleksowe opracowywanie dokumentacji w zakresie obsługi organów statutowych, w tym przygotowywanie projektów uchwał organów nadzorczych zarządzających i kontrolnych,
  • przygotowywanie projektów protokołów i uchwał oraz dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia: akcjonariuszy/wspólników
  • obsługę prawną podmiotów gospodarczych,
  • kompleksowe doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie bieżącej działalności zewnętrznej spółek, w tym przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji,
  • reprezentację klienta w postępowaniach przedsądowych i sądowych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, handlowego, własności intelektualnej, prasowego, prawa pracy, oraz z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji.