ODSZKODOWANIA

odszk-top

 

Zajmujemy się sprawami:

 • odszkodowania powypadkowe – jeżeli uczestniczyli Państwo w wypadku pomagamy w uzyskaniu odszkodowania na wysokim poziomie,
 • odszkodowanie wypadkowe,
 • wypadkami rolniczymi,
 • odszkodowanie za błąd lekarski skutkujący utratą życia lub zdrowia, w ramach którego możliwe jest uzyskanie jednorazowego świadczenia, ale także stałej renty odszkodowawczej między innymi z tytułu zwiększonych potrzeb, czy też utraty zdolności do pracy,
 • wypadkami przy pracy,
 • odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu – zależy od charakteru obrażeń, trwałości następstw, natężenia cierpień, przy czym istotny może być również wykonywany przez poszkodowanego zawód czy też jego sytuacja materialna,
 • odszkodowania od przedsiębiorstw przesyłowych np. za linie energetyczną, sieć gazową czy wodociągową,
 • służebność przesyłu.

Rozpatrujemy każde państwa zgłoszenie.

 • bezpłatnie analizujemy dokumenty oraz rzetelnie informujemy o wysokości możliwego do uzyskania odszkodowania,
 • oferujemy Państwu jasne zasady współpracy prawnej i finansowej,
 • podejmując się prowadzenia spraw nie pobieramy zaliczek i opłat wstępnych – wypłata naszego honorarium następuje po wypłacie odszkodowania przez zakład ubezpieczeń.

W ramach współpracy z naszym zespołem pomagamy uzyskać:

 • zwrot kosztów leczenia, opieki, rehabilitacji,
 • zadośćuczynienie za doznane krzywdy,
 • rentę na przyszłość z tytułu zwiększonych potrzeb,
 • zwrot utraconych dochodów,
 • rentę wyrównawczą z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej,
 • odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej,
 • odszkodowanie za zniszczone lub utracone w wypadku inne mienie,
 • odszkodowanie za uszkodzony lub skradziony pojazd.

Do każdej sprawy podchodzimy rzeczowo i indywidualnie.

Dochodząc odszkodowań, przede wszystkim mamy na uwadze, iż większość osób, którym udzielamy pomocy jest nieświadoma, że ich krzywdy i cierpienia mogą zostać zadośćuczynione.
Najniższa prowizja na rynku!

– Odszkodowania po śmierci bliskiego z OC posiadaczy pojazdów – prowizja 7%,

– Odszkodowania z OC posiadaczy pojazdów – prowizja 8%,

– Pozostałe sprawy – prowizja 10-14% ustalana w zależności od skomplikowania sprawy.

Brak opłat wstępnych!