ZESPÓŁ

zesp1c zesp2d

Grzegorz Majewski – doktorant prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent studiów podyplomowych z Prawa Pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim.Obecnie doktorant prawa na Akademii Krakowskiej im. A.Frycza Modrzewskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując na rzecz Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, przede wszystkim dotyczących prawa spadkowego, prawa karnego, prawa budowlanego, prawa spółek handlowych, w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie, a także w przygotowywaniu i opiniowaniu umów krajowych jak i międzynarodowych. W zakresie jego specjalizacji znajduje się także prawo pracy – choroby zawodowe, wypadki przy pracy.

Biegle włada językiem angielskim.

Paweł Majewski – doktorant prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent studiów podyplomowych z Prawa Pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie doktorant prawa na Akademii Krakowskiej im. A .Frycza Modrzewskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując na rzecz Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej.

Specjalizuje się w prawie pracy, prawie administracyjnym, prawie budowlanym, prawie karnym, prawie rodzinnym i opiekuńczym, a także w przygotowywaniu krajowych i zagranicznych kontraktów pracowników z pracodawcami krajowymi, zagranicznymi pod względem prawnym, uzyskiwaniu odszkodowań z tytułu wypadków w pracy, z pracy, chorób zawodowych.

Biegle włada językiem angielskim.