Stowarzyszenia i kluby sportowe

Prawnicy Bracia Stowarzyszenia i kluby sportowe

W ramach obsługi Stowarzyszeń, Klubów Sportowych Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny, Prawnik z siedzibą m.in. w Olkuszu – oferuje:

 • pomagamy w rejestracji stowarzyszeń oraz klubów sportowych w KRS,
 • obsługę prawną stowarzyszeń, klubów sportowych,
 • tworzenie statutów, regulaminów,
 • badanie statutów pod względem prawnym,
 • przygotowywanie, opracowywanie dokumentacji rejestrowej oraz reprezentacja przed sądem rejestrowym,
 • uzyskanie wpisu podmiotu do rejestru organizacji pożytku publicznego,
 • przygotowywanie projektów, aktów założycielskich, statutów, uchwał, protokołów zgromadzeń i pozostałych dokumentów dotyczących działalności stowarzyszeń, klubów sportowych,
 • sporządzanie profesjonalnych kontraktów zawodniczych,
 • sporządzanie umów sponsorskich,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów o profesjonalne uprawianie sportu, jak i kontraktów zawieranych z trenerami oraz menedżerami,
 • obsługa prawna transferów, w tym przygotowywanie kontraktów transferowych,
 • przygotowywanie profesjonalnych umów sponsorskich,
 • reprezentację w postępowaniu przed sądami powszechnymi i polubownymi w sprawach o roszczenia majątkowe, niemajątkowe wynikłe w związku z uprawnianiem sportu,
 • opracowywanie regulaminów, a także innych wewnętrznych aktów podmiotów działających w dziedzinie sport.