Abonamenty prawne

Abonamenty prawne są formą stałej współpracy z pomocą, której można być spokojnym o swoją firmę. Abonament skierowany jest do małych i średnich firm jak również do jednoosobowych działalności gospodarczych. W ramach abonamentu prawnego firma ma zagwarantowany dostęp do prawnika zgodnie z ustalonym zakresem. Dzięki temu w każdej chwili możesz skorzystać z telefonicznej lub mailowej konsultacji prawnej. Najbardziej podstawowe pakiety obejmują zwykle kilka godzin pracy – prawnika, radcy prawnego, adwokata – miesięcznie. W niektórych abonamentach firma ma z kolei do wykorzystania ograniczoną liczbę konkretnych usług w miesiącu.

Obsługa prawna podmiotu gospodarczego (przedsiębiorcy)

Pakiet Standard

350 zł
netto m-c

 • Ilość pomocy prawnej / kwartał 8 h
 • kontakt telefoniczny
 • kontakt mailowy
 • 2 wizyty w Kancelarii / kwartał
 • Wynagrodzenie ponad ustalony limit kwartalny dodatkowa 1 h / 200 zł netto

Pakiet Medium

650 zł
netto m-c

 • Ilość pomocy prawnej / kwartał 14 h
 • kontakt telefoniczny
 • kontakt mailowy
 • 2 wizyty w Kancelarii / kwartał
 • 1 wizyta u Klienta / kwartał
 • Wynagrodzenie ponad ustalony limit kwartalny dodatkowa 1 h / 150 zł netto

Pakiet Premium

1,000.00 zł
netto m-c

 • Ilość pomocy prawnej / kwartał 20 h
 • kontakt telefoniczny
 • kontakt mailowy
 • 3 wizyty w Kancelarii / kwartał
 • 2 wizyty u Klienta / kwartał
 • Wynagrodzenie ponad ustalony limit kwartalny dodatkowa 1 h / 100 zł netto

Obsługa prawna klienta indywidualnego

Pakiet Standard

200 zł
netto m-c

 • ilość pomocy prawnej / kwartał 5 h
 • kontakt telefoniczny
 • kontakt mailowy
 • 1 wizyta w Kancelarii / kwartał
 • Wynagrodzenie ponad ustalony limit kwartalny dodatkowa 1 h / 150 zł netto

Pakiet Medium

300 zł
netto m-c

 • ilość pomocy prawnej / kwartał 7 h
 • kontakt telefoniczny
 • kontakt mailowy
 • 2 wizyty w Kancelarii / kwartał
 • Wynagrodzenie ponad ustalony limit kwartalny dodatkowa 1h / 150zł netto

Pakiet Premium

450 zł
netto m-c

 • ilość pomocy prawnej / kwartał 10 h
 • kontakt telefoniczny
 • kontakt mailowy
 • 2 wizyty w Kancelarii / kwartał
 • 1 wizyta u Klienta / kwartał
 • Wynagrodzenie ponad ustalony limit kwartalny dodatkowa 1 h / 150 zł netto

Abonamenty prawne – ważne informacje

Minimalny czas trwania umowy to 3 miesiące

Przy pakiecie standard / medium / premium na 6 miesięcy – 10 % rabatu

Obsługa abonamentowa realizowana będzie z wykluczeniem obrony w sprawach karnych i karno-skarbowych, umowa jest zawierana na co najmniej trzy miesiące. Szczegółowe zasady współpracy regulować będzie umowa abonamentowa zawierana z Klientem indywidualnym/przedsiębiorcą.

Do wynagrodzenia Kancelarii prawnej będzie doliczana stawka podatku Vat, która aktualnie wynosi 23 % od wynagrodzenia bazowego. Wszelkie opłaty sądowe, kancelaryjne, skarbowe oraz podobne są ponoszone przez klienta.

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Pomoc prawna

Zapraszamy Klientów z Dąbrowy Górniczej, Olkusza, Miechowa, PerespaKolonia do kontaktu z naszą Kancelarią Prawną, gdzie przyjmują Prawnicy, Adwokat, Radca Prawny.