Prawo energetyczne

Prawnicy Bracia prawo energetyczne

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny, Prawnik – oferuje w branży energetycznej klientom przede wszystkim obsługę w zakresie doradztwa branżowego, reprezentowania w postępowaniu w przedmiocie uzyskania koncesji na obrót paliwami oraz na dostawy energii. Reprezentujemy klientów również w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, przed wszystkim w sprawach odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Usługi prawne świadczone przez Kancelarię Prawną Prawnicy Bracia w obszarze energetyki obejmują w szczególności:

opiniowanie umów, w tym o przyznanie pomocy publicznej na realizację danego projektu, przygotowywanie analiz prawnych konkretnych  projektów (np. budowy farm wiatrowych), przygotowanie, opracowanie lub opiniowanie projektów umów związanych z konkretnym indywidualnym projektem, w szczególności umów o dzieło, umów dzierżawy gruntów, umów o roboty budowlane (w tym elektryczne) a także umów z podwykonawcami na dostawy podzespołów.

W postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki a także w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w celu najskuteczniejszej reprezentacji interesów naszych klientów, wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie oraz zwracamy szczególną uwagę na orzecznictwo sądów powszechnych, co skutkuje korzystnymi dla klientów rozstrzygnięciami w toczących się postępowaniach.

Zapraszamy klientów z Sosnowca, Sosnowiec Pogoń w celu kontaktu z członkami zespołu Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia, to jest Adwokat Sosnowiec, Radca Prawny Sosnowiec, Prawnik Sosnowiec. Oferujemy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa energetycznego.

Zapraszamy klientów z Dąbrowy Górniczej w celu kontaktu z członkami zespołu Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia, to jest Adwokat Dąbrowa Górnicza, Radca Prawny Dąbrowa Górnicza, Prawnik Dąbrowa Górnicza. Oferujemy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa energetycznego.