Prawo pracy

Prawnicy Bracia prawo pracy

Usługi świadczone przez Kancelarię prawną Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny, Prawnik – w zakresie prawa pracy obejmują w szczególności indywidualne, jak i zbiorowe prawo pracy. Klientów indywidualnych wspomagamy w całej procedurze związanej ze stosunkiem pracy – od jego nawiązania aż do wygaśnięcia, również po ustaniu stosunku pracy w zakresie spornego prawa pracy, zwłaszcza w prowadzeniu negocjacji oraz reprezentowaniu pracownika w sporze z pracodawcą.

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny, Prawnik – zajmuje się następującymi sprawami w szczególności :

  • odszkodowania za wypadki w czasie pracy lub tzw. choroby zawodowe;
  • dochodzenia zapłaty wynagrodzenia, w tym o zapłaty nadgodzin oraz ekwiwalentu,
  • dotyczących równych warunków zatrudnienia oraz dyskryminacji;
  • w sprawach o przywrócenie do pracy;
  • sprostowania świadectwa pracy;
  • Mobbing pracowniczy;
  • sporządzanie odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy;

Udzielamy  porad w zakresie zbiorowego prawa pracy, w tym porad dotyczących zwolnień grupowych,  porad związanych z zatrudnianiem niepełnoletnich pracowników. Pomagamy przy załatwianiu spraw dotyczących wysyłania pracowników na delegacje zagraniczne.

Zapraszamy klientów z Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Olkusza, Miechowa do kontaktu. Oferujemy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa pracy.

Zapraszamy klientów z Sosnowca, Sosnowiec Pogoń w celu kontaktu z członkami zespołu Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia, to jest Adwokat Sosnowiec, Radca Prawny Sosnowiec, Prawnik Sosnowiec. Oferujemy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa pracy.

Zapraszamy klientów z Dąbrowy Górniczej w celu kontaktu z członkami zespołu Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia, to jest Adwokat Dąbrowa Górnicza, Radca Prawny Dąbrowa Górnicza, Prawnik Dąbrowa Górnicza. Oferujemy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa pracy.