Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prawnicy Braia Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny, Prawnik – oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, w szczególności:

  • obsługę dłużnika podejmującego starania o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenie upadłości, przede wszystkim byłych przedsiębiorców lub członków zarządów spółek;
  • obsługę upadłego w postępowaniu upadłościowym, głównie  w postępowaniu z możliwością zawarcia układu, w tym sporządzenie propozycji układowych wraz z propozycjami ich finansowania, obejmujących również konwersję wierzytelności na akcje lub udziały, obsługę procesu zawierania układu na Zgromadzeniu Wierzycieli, zatwierdzenia układu przed Sądem upadłościowym,
  • restrukturyzację zadłużenia w formie zawarcia układu z wierzycielami w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu, negocjacje i zawieranie układów w tym ugód pozasądowych, układów ratalnych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, a także innymi wierzycielami publicznoprawnymi,
  • obsługę prawną także innych podmiotów uczestniczących w postępowaniu upadłościowym, m.in.  inwestorów, nadzorców sądowych,
  • obsługę prawną wierzyciela składającego wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika. Więc obsługę prawną wierzyciela po ogłoszeniu upadłości w formie: reprezentowania wierzyciela w Radzie Wierzycieli, czy zgłoszenia wierzytelności, składania wniosków o wyłączenie z masy.