Prawo karne

Prawnicy Bracia prawo karne

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny, Prawnik – oferuje kompleksową obsługę prawa w zakresie prawa karnego.

Świadczymy usługi w zakresie prawa karnego  na każdym stadium procesu karnego: w postępowaniu przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym. Doświadczenie naszych prawników  w obronie klientów jest bardzo duże i obejmuje między innymi  postępowania :

Postępowanie przygotowawcze:

 • pomoc osobom pokrzywdzonym (subsydiarny akt oskarżenia),
 • obrona klienta objętego Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA),
 • udział w czynnościach związanych z zatrzymaniem klienta,
 • zabieganie o uchylenie lub zamianę tymczasowego aresztowania na środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym (dozór Policji, poręczenie majątkowe),
 • całościowe opracowanie linii obrony (gromadzenie materiału dowodowego, udział w czynnościach śledztwa lub dochodzenia),
 • udział w negocjacjach m. in.  z Prokuratorem (negocjowanie treść wniosków prokuratorskich – warunkowe umorzenie postępowania karnego,  rodzaj i wymiar kary, warunkowe zawieszenie wykonania kary, wniosek o skazanie bez rozprawy),
 • pomoc w pojednaniu z pokrzywdzonym,

Postępowanie sądowe – w szczególności:

 • Całościowe, spójne opracowanie linii obrony pod kątem uniewinnienia klienta lub uzyskania możliwie najłagodniejszego wymiaru kary (aktywne gromadzenie materiału dowodowego, inicjatywa dowodowa),
 • udział w czynnościach postępowania karnego (rozprawy, posiedzenia, wizje lokalne),
 • sporządzanie pism procesowych,
 • świadczenie pomocy w uzyskaniu warunkowego umorzenia kary lub warunkowego zawieszenia  wykonania kary pozbawienia wolności,
 • optymalizacja toku postępowania pod kątem kartoteki karnej klienta,
 • pomoc w uzyskiwaniu jak najłagodniejszej kary łącznej,
 • pomoc w pojednaniu z pokrzywdzonym,
 • reprezentacja osoby pokrzywdzonej,
 • reprezentacja podejrzanego.

Postępowanie wykonawcze – standardowe usługi:

 • pomoc w wypracowaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności,
 • pomoc w osiągnięciu odroczenia lub przerwy w karze,
 • rzetelne starania w uzyskaniu odroczenia płatności kary grzywny lub jej rozłożenia na raty,
 • kompleksowa obrona klienta objętego Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA).

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Prawną Prawnicy Bracia, między innymi z adwokatem Olkusz, Radcą Prawnym Olkusz, prawnikami z miejscowości Olkusz.

Zapraszamy klientów z Dąbrowy Górniczej do kontaktu z Kancelarią Prawną Prawnicy Bracia z adwokatem Dąbrowa Górnicza, radcą prawnym Dąbrowa Górnicza, prawnikiem Dąbrowa Górnicza.