Prawo bankowe

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia prowadzi sprawy dotyczące zagadnień związanych z prawem bankowym, a więc :

– umowami kredytowymi, w tym tzw. kredytami frankowymi,

– stosowaniem klauzul abuzywnych w umowach z konsumentami,

– restrukturyzacją zadłużenia (negocjacje z bankiem),

 – pomocą prawną w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,

– weryfikacją prawnych form zabezpieczeń umów kredytowych pod kątem prawidłowości ich ustanowienia,

–  pomoc prawną w zakresie sporządzania wewnętrznej dokumentacji bankowej (instrukcji, wzorców umów, procedur, regulaminów),

– dochodzenie spraw przeciw bankom,

– przestępstwami bankowymi,

– stałą obsługę prawną banków i instytucji finansowych,

– pomoc prawną w dochodzeniu zwrotu środków pobranych z rachunku w sprawie nieautoryzowanych transakcji i kradzieży pieniędzy z konta,

– opracowywani analiz prawnych dla spółek sektora finansowego,

– przygotowywanie opinii z zakresu prawa bankowego,

– zastępstwem procesowym przed sądem.

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia : Adwokat, Radca Prawny, Prawnicy, świadczy pomoc prawną z zakresu prawa bankowego, w Olkuszu, Miechowie, Dąbrowie Górniczej, Krakowie.

Prawo bankowe to sfera, którą Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia się zajmuje i pomaga osobom, które walczą o swoje prawa.

Zapraszamy klientów z Sosnowca, Sosnowiec Pogoń w celu kontaktu z członkami zespołu Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia, to jest Adwokat Sosnowiec, Radca Prawny Sosnowiec, Prawnik Sosnowiec. Oferujemy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa bankowego.

Zapraszamy klientów z Dąbrowy Górniczej w celu kontaktu z członkami zespołu Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia, to jest Adwokat Dąbrowa Górnicza, Radca Prawny Dąbrowa Górnicza, Prawnik Dąbrowa Górnicza. Oferujemy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa bankowego