Odszkodowania

Prawnicy Bracia Odszkodowania

Kancelaria Prawna Prawnicy BraciaAdwokat, Radca Prawny, Prawnik – prowadzi  sprawy związane z wypadkami komunikacyjnymi, wszystkimi zdarzeniami z polisą OC sprawcy zdarzenia. W przypadku braku polisy skutecznie dochodzimy roszczeń z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Kancelaria Prawna Prawnicy BraciaPrawnik, Adwokat, Radca Prawny z siedzibą w Olkuszu, Dąbrowie Górniczej, Miechowie, PerespaKolonia – zajmuje się sprawami tj. odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy w sztuce lekarskiej czy w sprawach o zadośćuczynienie w związku z naruszeniem praw pacjenta. W przypadku kiedy dochodzi do szkody na skutek działania czy zaniechania podmiotu leczniczego (osoby wykonującej zawód medyczny np. lekarza, pielęgniarki czy ratownika medycznego) pacjentowi należą się świadczenia z polisy OC odpowiedzialnego za szkodę.

Przykładowo można wymienić następujące błędy medyczne:

 • zakażenie szpitalne,
 • nie właściwe rozpoznanie choroby,
 • nie właściwa opieka nad pacjentem.

Prawnicy, Adwokat, Radca prawny, Zajmujemy się sprawami:

 • odszkodowania powypadkowe – jeżeli uczestniczyli Państwo w wypadku, pomagamy w uzyskaniu odszkodowania na wysokim poziomie,
 • odszkodowanie wypadkowe,
 • Odszkodowania po śmierci bliskiego z OC posiadaczy pojazdów
 • wypadkami rolniczymi,
 • odszkodowanie za błąd lekarski skutkujący utratą życia lub zdrowia, w ramach którego możliwe jest uzyskanie jednorazowego świadczenia, ale także stałej renty odszkodowawczej między innymi z tytułu zwiększonych potrzeb, czy też utraty zdolności do pracy,
 • wypadkami przy pracy,
 • odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu – zależy od charakteru obrażeń, trwałości następstw, natężenia cierpień, przy czym istotny może być również wykonywany przez poszkodowanego zawód czy też jego sytuacja materialna,
 • odszkodowania od przedsiębiorstw przesyłowych np. za linię energetyczną, sieć gazową czy wodociągową,
 • służebność przesyłu.
 • Rozpatrujemy każde państwa zgłoszenie.
 • Analizujemy dokumenty oraz rzetelnie informujemy o wysokości możliwego do uzyskania odszkodowania,
 • Oferujemy Państwu jasne zasady współpracy prawnej i finansowej,

W ramach współpracy z naszym zespołem (Adwokat, Radca Prawny, Prawnik) pomagamy uzyskać:

 • zwrot kosztów leczenia, opieki, rehabilitacji,
 • zadośćuczynienie za doznane krzywdy,
 • rentę na przyszłość z tytułu zwiększonych potrzeb,
 • zwrot utraconych dochodów,
 • rentę wyrównawczą z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej,
 • odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej,
 • odszkodowanie za zniszczone lub utracone w wypadku inne mienie,
 • odszkodowanie za uszkodzony lub skradziony pojazd.

Do każdej sprawy podchodzimy rzeczowo i indywidualnie.

Dochodząc odszkodowań Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny, Prawnik, ma przede wszystkim na uwadze, iż większość osób, którym udzielamy pomocy, jest nieświadoma, że ich krzywdy i cierpienia mogą zostać zadośćuczynione.

Pomoc prawna – Prawnicy, Adwokat Olkusz, Dąbrowa Górnicza

Zapraszamy klientów do kontaktu z Kancelarią Prawna Prawnicy Bracia z Adwokatem Olkusz, Radcą Prawnym Olkusz, z prawnikami Olkusz.

Zapraszamy do kontaktu w celu analizy sprawy odszkodowawczej z Kancelarią Prawną Prawnicy Bracia, między innymi z Adwokat Dąbrowa Górnicza, Radca Prawny Dąbrowa Górnicza oraz prawnikami Dąbrowa Górnicza.

Zapraszamy klientów z Sosnowca, Sosnowiec Pogoń w celu kontaktu z członkami zespołu Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia, to jest Adwokat Sosnowiec, Radca Prawny Sosnowiec, Prawnik Sosnowiec. Oferujemy kompleksową pomoc prawną z zakresu odszkodowań.

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat Dąbrowa Górnicza – Radca Prawny Dąbrowa Górnicza – Prawnik Dąbrowa Górnicza, prowadzi sprawy o rozwód, alimenty, podziały majątku wspólnego, odszkodowania. Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat Dąbrowa Górnicza, Prawnik Dąbrowa Górnicza zajmuje się zamówieniami publicznymi.

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat Sosnowiec – Radca Prawny Sosnowiec – Prawnik Sosnowiec, prowadzi sprawy o rozwód, alimenty, o podział majątku wspólnego, odszkodowania. Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat Sosnowiec, Prawnik Sosnowiec prowadzi sprawy karne oraz sprawy o wykroczenia.