Prawo cywilne

Prawnicy Bracia prawo cywilne

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny, Prawnik – oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego, zajmujemy się w szczególności sprawami o:

 • unieważnienie umów frankowych,
 • spory z bankami,
 • polisolokaty,
 • podział majątku wspólnego,
 • rozgraniczenie nieruchomości,
 • zapłatę,
 • zasiedzenie własności nieruchomości,
 • zasiedzenie służebności drogi koniecznej,
 • zniesienie służebności drogi koniecznej,
 • zniesienie współwłasności,
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości,
 • ochronę własności,
 • naruszenie posiadania.

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia zaprasza do oddziałów w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Olkuszu, Miechowie.

W naszych Oddziałach otrzymają Państwo kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego.

Zapraszamy klientów z Sosnowca, Sosnowiec Pogoń w celu kontaktu z członkami zespołu Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia, to jest Adwokat Sosnowiec, Radca Prawny Sosnowiec, Prawnik Sosnowiec. Oferujemy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego.

Zapraszamy klientów z Dąbrowy Górniczej, w celu kontaktu z członkami zespołu Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia, to jest Adwokat Dąbrowa Górnicza, Radca Prawny Dąbrowa Górnicza, Prawnik Dąbrowa Górnicza. Oferujemy kompleksową pomoc prawną

Zapraszamy Państwa w sprawach zasiedzenia służebności drogi koniecznej. Jeśli mają państwo problemy dotyczące interpretacji przesłanek dotyczących zasiedzenia jesteśmy do państwa dyspozycji. Wyjaśnimy wszelkie wątpliwości dotyczące wniosku o stwierdzenia zasiedzenia własności nieruchomości. Zapraszamy do Oddziału w Sosnowcu.

Jeśli mają Państwo problem co do zakresu prawo cywilnego w miejscowości Sosnowiec to jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Pomagamy w sprawach dotyczących wady fizycznej rzeczy i nie tylko.

Pomożemy w kwestii uprawnień kupującego. Stwierdzenie, że rzecz sprzedana jest rzeczą wadliwą w rozumieniu K.C. rodzi po stronie kupującego uprawnienia sprecyzowane w art. 560 i 561 K.C. Uprawnienia te to prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy oraz prawo żądania wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Kodeks nie przewiduje jakiejkolwiek hierarchii wskazanych uprawnień, to od kupującego zależy, z którego z nich skorzysta. Jednakże jeżeli kupujący zdecyduje się na złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, sprzedawcy przysługują tzw. kontruprawnienia. Sprzedawca może bowiem niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć (ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady). Takie zachowanie sprzedawcy czyni oświadczenie kupującego nieskutecznym. Podkreślić przy tym należy, że dla realizacji wskazanego kontruprawnienia nie jest wystarczające samo zgłoszenie gotowości naprawy czy wymiany rzeczy (m.in. R. Trzaskowski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Zobowiązania. Część szczegółowa, wyd. II, red. J. Gudowski, Warszawa 2017, art. 560, art. 561). Należy także pamiętać o treści art. 560 § 4 k. c., zgodnie z którym kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Zapraszamy do kontaktu z zakresu prawa cywilnego w naszych Oddziałach w Sosnowcu, Olkuszu, w Dąbrowie Górniczej czy Miechowie.