Prawo budowlane/nieruchomości

Prawnicy Bracia prawo budowlane nieruchomości

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny, Prawnik – w zakresie prawa budowlanego oferuje:

  • kompleksowe usługi prawne dla uczestników procesu budowlanego: inwestorów, deweloperów, generalnych wykonawców, wykonawców robót budowlanych. W tym również podwykonawców oraz nabywców lokali mieszkalnych i użytkowych.

Zakres usług Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia obejmuje zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi a także windykację należności za roboty budowlane. Ponadto inwestorom prywatnym oferujemy pomoc w rozwiązywaniu  problemu legalizacji samowoli budowlanej.

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia oferuje kompleksową obsługę prawną w dziedzinie prawa budowalnego, w szczególności:

  •  doradzamy przy kontraktach budowlanych i inwestycyjnych, finansowanych ze środków publicznych i zagranicznych,
  •  doradzamy w projektach deweloperskich,
  • sporządzamy dla  firm i spółek budowlanych wnioski, odwołania od decyzji wydanych przez organy I instancji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego,

Prawo budowlane – Nieruchomości

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny, Prawnik – w zakresie obsługi prawnej nieruchomości oferuje :

  • udzielanie  porad prawnych,
  • pomagamy sporządzić projekty umów dotyczących nieruchomości (najem, leasing, sprzedaż, dzierżawa),
  • badamy stan prawny nieruchomości pod kątem ewentualnych roszczeń reprywatyzacyjnych oraz reprezentujemy Klientów przez sądami i organami administracji rządowej i samorządowej,
  • badamy stan prawny nieruchomości przed nabyciem/sprzedażą.