Prawo budowlane

Prawnicy Bracia prawo budowlane

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny, Prawnik – w zakresie prawa budowlanego oferuje:

  • świadczymy kompleksowe usługi prawne dla uczestników procesu budowlanego: inwestorów, generalnych wykonawców, wykonawców robót budowlanych w tym podwykonawców oraz nabywców lokali mieszkalnych i użytkowych.

Zakres usług Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia obejmuje zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi a także windykację należności za roboty budowlane. Ponadto inwestorom prywatnym oferujemy pomoc w rozwiązywaniu  problemu legalizacji samowoli budowlanej.

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia Radca Prawny, Prawnik, Adwokat – oferuje kompleksową obsługę prawną w dziedzinie prawa budowalnego, w szczególności:

  • udzielamy pomocy w procesie uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy lub robót budowlanych,
  •  doradzamy w uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, legalizacji samowoli budowlanej
  • Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji architektoniczno – budowlanej, organami nadzoru budowlanego  w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, również przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
  •  Odnosząc się do nieruchomości udzielamy  porad prawnych, pomagamy sporządzić projekty umów dotyczących nieruchomości (najem leasing, sprzedaż, dzierżawa), badamy stan prawny nieruchomości pod kątem ewentualnych roszczeń reprywatyzacyjnych oraz reprezentujemy Klientów przez sądami i organami administracji rządowej i samorządowej,
  • doradzamy przy uchwalenia lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego a także  uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;