Prawo administracyjne

Prawnicy Bracia prawo administracyjne

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny, Prawnik – w zakresie prawa administracyjnego oferuje reprezentację we wszelkich postępowaniach przed organami administracji publicznej na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej, w szczególności:

  • sporządzanie wniosków inicjujących postępowania administracyjne oraz wniosków i stanowisk stron w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego jak również postępowania egzekucyjnego w administracji,
  • reprezentację klienta w postępowaniach przed organami I i II instancji, przede wszystkim przed organami samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi, inspektoratami nadzoru budowlanego, wojewódzkimi inspekcjami ochrony środowiska i Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska
  • reprezentację w postępowaniach nadzwyczajnych przed w/w organami, między innymi w zakresie stwierdzania nieważności decyzji administracyjnych oraz wznowienia postępowania,
  • reprezentację przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zespołem Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych,
  • reprezentację przed sądami administracyjnymi a także Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • zaskarżanie uchwał jednostek samorządu terytorialnego, aktów prawa miejscowego.

Adwokat, Prawnik, Radca Prawny – Prawo administracyjne

Jeśli masz problem ze sprawą administracyjną skontaktuj się z nami. Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia, Adwokat, Radca Prawny, Prawnicy zaprasza do oddziałów w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Olkuszu czy Miechowie.

Zapraszamy klientów z Sosnowca, Sosnowiec Pogoń w celu kontaktu z członkami zespołu Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia, to jest Adwokat Sosnowiec, Radca Prawny Sosnowiec, Prawnik Sosnowiec. Oferujemy pomoc prawną.

Zapraszamy klientów z Dąbrowy Górniczej w celu kontaktu z członkami zespołu Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia, to jest Adwokat Dąbrowa Górnicza, Radca Prawny Dąbrowa Górnicza, Prawnik Dąbrowa Górnicza.