Prawo pracy dla przedsiębiorców

Prawnicy Bracia Prawo pracy dla przedsiębiorców

Usługi świadczone przez Kancelarię prawną Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny, Prawnik – w zakresie prawa pracy obejmują w szczególności indywidualne, jak i zbiorowe prawo pracy. Pracodawców – klientów wspomagamy w całej procedurze związanej ze stosunkiem pracy. Od jego nawiązania z pracownikiem aż do wygaśnięcia, również po ustaniu stosunku pracy w zakresie spornego prawa pracy, zwłaszcza w prowadzeniu negocjacji oraz reprezentowaniu pracodawcy w sporze z pracownikiem. Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia świadczy kompleksowe doradztwo w zakresie: fuzji i przejęć związanych z migracją personelu. Dodatkowo relacji ze związkami zawodowymi, sporów zbiorowych, konsultacji z reprezentacją pracowników, oraz innych spraw związanych ze stosunkiem pracy. Prawnicy Bracia Kancelaria Prawna opracowuje i opiniuje projekty wszelkich aktów prawa pracy, w tym, regulaminów, umów, statutów  oraz zarządzeń określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawna, Prawnik – zajmuje się następującymi sprawami w szczególności :

  • przywrócenia do pracy;
  • sprostowania świadectwa pracy;
  • Mobbing pracowniczy;
  • odwołania od wypowiedzenia umowy lub rozwiązania umowy;
  • dochodzenia odszkodowań za bezprawne lub nieusprawiedliwione rozwiązanie stosunku pracy;
  • sporządzanie regulaminów wewnętrznych firmy;
  • pomoc przy interpretowaniu umów i regulaminów, a także opiniowanie umów;
  • ustalenia odpowiedzialności pracowników.

Reprezentujemy pracodawców przed sądami w sprawach  odszkodowań dochodzonych od zakładu pracy w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi. 

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia- Adwokat, Radca Prawny, Prawnicy zaprasza do Oddziałów w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Miechowie czy Olkuszu. Oferujemy pomoc prawną w zakresie prawa pracy dla przedsiębiorców,

Zapraszamy klientów z Sosnowca, Sosnowiec Pogoń w celu kontaktu z członkami zespołu Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia, to jest Adwokat Sosnowiec, Radca Prawny Sosnowiec, Prawnik Sosnowiec. Oferujemy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa pracy dla przedsiębiorców.