Prawo spadkowe

Prawnicy Bracia Prawo spadkowe

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny, Prawnik – oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa spadkowego, w szczególności zajmujemy się sprawami o :

  • Stwierdzenie nabycia spadku,
  • Testament,
  • Dziedziczenie,
  • Zachowek,
  • Zapisy,
  • Dział spadku,
  • Długi spadkowe,
  • Wydziedziczenia,
  • Uznanie za niegodnego,
  • Zabezpieczenie spadku.

Zapraszamy klientów do oddziałów w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Olkuszu, Miechowie. Oferujemy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa spadkowego.

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia zajmuje się sprawami spadkowymi, o stwierdzenie nabycia spadku wraz z działem spadku przed Sądem Rejonowym w Sosnowcu.

Udzielimy pomocy prawnej w zakresie testamentu zwykłego

Do dyspozycji testatora kodeks cywilny przedstawił formy testamentowe, a więc : zwykłe (art. 949 – 951 k.c.) oraz szczególne ( art. 925 – 955 k.c.).

Udzielimy porad prawnych co do form szczególnych testamentu. Formy szczególne testamentu wchodzą w rachubę wyłącznie w okolicznościach określonych w ustawie, a moc prawna testamentu tak sporządzonego podlega ograniczeniu terminem (art. 955 k.c.).

Jeśli chodzi o formy zwykłych testamentów to należy wymienić :

– holograficzny (art. 949 k.c.),

– notarialny (art. 950 k.c.),

– allograficzny (art.. 951 k.c.)

Natomiast do form szczególnych należą :

– ustna (art. 952 k.c.),

– podróżna (art. 953 k.c.),

– wojskowa (art. 954 k.c.)

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia Adwokat Sosnowiec Pogoń, Radca Prawny Sosnowiec, Prawnik Sosnowiec prowadzi sprawy spadkowe. Oferujemy pomoc prawną z zakresu prawa spadkowego. Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia Adwokat Sosnowiec, Radca Prawny Sosnowiec, Prawnik Sosnowiec Pogoń prowadzi sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek, o wydziedziczenie oraz wiele innych.