Prawo ubezpieczeń społecznych

Prawnicy Bracia Prawo ubezpieczeń społecznych

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny, Prawnik- oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie:

  • sporządzania odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • sporządzania pism przygotowawczych,
  • sporządzania pism procesowych,
  • reprezentacji klientów przed sądem w sprawach o emeryturę, rentę, rentę rodzinną, prawa do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego, podleganiu ubezpieczeniom społecznym, zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
  • doradztwa prawnego w kwestiach ustalenia przychodów nie stanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz w sytuacji zbiegu tytułów ubezpieczenia.

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny, Prawnicy zaprasza do Oddziałów w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Olkuszu, Miechowie. Udzielimy klientom kompleksowej pomocy prawnej.

Zapraszamy klientów z Sosnowca, Sosnowiec Pogoń w celu kontaktu z członkami zespołu Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia, to jest Adwokat Sosnowiec, Radca Prawny Sosnowiec, Prawnik Sosnowiec. Oferujemy pomoc prawną.

Zapraszamy klientów z Dąbrowy Górniczej w celu kontaktu z członkami zespołu Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia, to jest Adwokat Dąbrowa Górnicza, Radca Prawny Dąbrowa Górnicza, Prawnik Dąbrowa Górnicza. Oferujemy pomoc prawną.