Prawo ubezpieczeń społecznych

Prawnicy Bracia Prawo ubezpieczeń społecznych

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny, Prawnik- oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie:

  • sporządzania odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • sporządzania pism przygotowawczych,
  • sporządzania pism procesowych,
  • reprezentacji klientów przed sądem w sprawach o emeryturę, rentę, rentę rodzinną, prawa do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego, podleganiu ubezpieczeniom społecznym, zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
  • doradztwa prawnego w kwestiach ustalenia przychodów nie stanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz w sytuacji zbiegu tytułów ubezpieczenia.