Zespół

Grzegorz Majewski

Prawnik, aktualnie pisze pracę doktorską, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent studiów podyplomowych z Prawa Pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując na rzecz klientów indywidualnych, oraz przedsiębiorców.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, przede wszystkim dotyczących prawa spadkowego, prawa karnego, prawa budowlanego, prawa spółek handlowych, w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie, a także w przygotowywaniu i opiniowaniu umów krajowych jak i międzynarodowych. Szczególne zainteresowania to prawo lotnicze, prawo medyczne, prawo zamówień publicznych. W zakresie jego specjalizacji znajduje się również prawo sportowe (kontrakty menadżerskie, opracowanie umów sponsorskich), prawo pracy – choroby zawodowe, wypadki przy pracy.

Biegle włada językiem angielskim.

Paweł Majewski

Prawnik, obecnie pisze pracę doktorską, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent studiów podyplomowych z Prawa Pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując na rzecz klientów indywidualnych, oraz przedsiębiorców.

Specjalizuje się w prawie pracy, prawie administracyjnym, prawie budowlanym, prawie karnym, prawie rodzinnym i opiekuńczym, prawie sportowym, a także w przygotowywaniu krajowych i zagranicznych kontraktów pracowników z pracodawcami krajowymi, zagranicznymi pod względem prawnym, uzyskiwaniu odszkodowań z tytułu wypadków w pracy, z pracy, chorób zawodowych. Szczególne zainteresowania to sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, głównie sprawy o emeryturę i rentę z funduszu ubezpieczeń społecznych.

Biegle włada językiem angielskim.

Adwokat Edyta Żygas

Edyta Żygas

Adwokat w zespole Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia. Zajmuje się sprawami karnymi, sprawami cywilnymi. Do obszarów jej zainteresowań należą sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w tym sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Szczególne zainteresowania tego adwokata to sprawy spadkowe, sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz sprawy gospodarcze.