Prawo medyczne

Prawnicy Bracia prawo medyczne

Kancelaria prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny, Prawnik – oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa medycznego. Obsługujemy osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze w zakresie szeroko rozumianego prawa medycznego.

Ofertę kierujemy do pacjentów, podmiotów leczniczych, lekarzy.

Osobom fizycznym oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie dochodzenia roszczeń kierowanych przeciwko szpitalom oraz innym podmiotom leczniczym.

Obsługujemy prawnie  pacjentów zakażonych w placówkach leczniczych bakteriami, wirusami a także pacjentów, którzy doznali krzywdy wskutek nieprawidłowo przeprowadzonych zabiegów medycznych. Udzielamy pomocy prawnej w zakresie realizacji zagwarantowanych pacjentowi ustawowo praw, w tym prawa do dokumentacji medycznej.

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny, Prawnik – podmiotom leczniczym, zarówno publicznym, jak i niepublicznym, oferuje :  

– kompleksową obsługę prawną, obejmującą doradztwo prawne, obsługę korporacyjną, windykację należności a także reprezentację przed sądami oraz organami administracji,

– reprezentowanie w postępowaniach przed Narodowym Funduszem Zdrowia oraz w sporach z tym funduszem,

– obsługę prawną przy zawieraniu umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innych umów, związanych z działalnością leczniczą, obsługę w zakresie sporów sądowych, w szczególności w sprawach sądowych z pacjentami o błędy w sztuce lekarskiej,

– sporządzanie projektów dokumentacji odnoszącej się do  prowadzonej działalności leczniczej,

– obsługę prawną w zakresie rejestracji podmiotów leczniczych, a także w zakresie postępowań administracyjnych oraz kontrolnych.

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia Lekarzom w ramach obsługi indywidualnej oferuje :

– reprezentację przed sądami powszechnymi w sprawach karnych oraz cywilnych, odnoszących się do odpowiedzialności za błędy w sztuce lekarskiej.

Reprezentujemy lekarzy również w postępowaniach dyscyplinarnych przed organami samorządu lekarskiego.

Zapraszamy klientów z Sosnowca, Sosnowiec Pogoń w celu kontaktu z członkami zespołu Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia, to jest Adwokat Sosnowiec, Radca Prawny Sosnowiec, Prawnik Sosnowiec. Oferujemy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa medycznego.

Zapraszamy klientów z Sosnowca, Sosnowiec Pogoń w celu kontaktu z członkami zespołu Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia, to jest Adwokat Dąbrowa Górnicza, Radca Prawny Dąbrowa Górnicza, Prawnik Dąbrowa Górnicza. Oferujemy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa medycznego.