Prawo lotnicze

Prawnicy Bracia prawo lotnicze

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny, Prawnik – oferuje w zakresie prawa lotniczego:

  • reprezentację pasażerów w sporach z przewoźnikami a także w sprawach incydentów pokładowych takich jak : złe traktowanie przez personel lotniczy, zniszczony lub zagubiony bagaż;
  • reprezentacje klientów w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego przede wszystkim w sprawach: uzyskanie koncesji, zezwoleń i zezwoleń na wykonywanie przewozu lotniczego;
  • doradztwo w zakresie praw pasażerów;
  • pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań za wypadek z udziałem dronów;
  • prowadzenie spraw o odszkodowania za wypadki lotnicze;
  • reprezentacje klientów w sprawach związanych z nieuprawnionym, czy bezprawnym  użyciem dronów;
  • reprezentację klientów przed Komisją Ochrony Praw Pasażerów a także przed sądami powszechnymi;
  • reprezentację lotników  w sprawach dotyczących odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki lotnicze.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Prawną Prawnicy Bracia z siedzibą w Olkuszu, Miechowie oraz Dąbrowie Górniczej w celu skorzystania z pomocy prawnej z zakresu prawa lotniczego.

Zapraszamy klientów z Sosnowca, Sosnowiec Pogoń w celu kontaktu z członkami zespołu Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia, to jest Adwokat Sosnowiec, Radca Prawny Sosnowiec, Prawnik Sosnowiec. Oferujemy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa lotniczego.

Zapraszamy klientów z Dąbrowy Górniczej w celu kontaktu z członkami zespołu Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia, to jest Adwokat Dąbrowa Górnicza, Radca Prawny Dąbrowa Górnicza, Prawnik Dąbrowa Górnicza. Oferujemy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa lotniczego.