Poświadczenie dziedziczenia

fundacje i OPP

Poświadczenie dziedziczenia spadku można dokonać przed notariuszem.

Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia wymaga zgodnego żądania (wniosku) wszystkich podmiotów, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi, uprawnieni z tytułu zapisów windykacyjnych oraz ich uczestniczenia w postępowaniu przed notariuszem.

Trzeba zauważyć, iż postępowanie o poświadczenie dziedziczenia obejmuje tylko
sprawy – niesporne. Jeżeli między spadkobiercami istniały odmienne zdania co do tytułu dziedziczenia, kręgu osób powołanych do dziedziczenia  czy też udziałów w spadku, lub rozbieżności w tym zakresie pojawiły się w toku procedury sporządzania protokołu dziedziczenia, notariusz nie może wydać aktu poświadczającego dziedziczenia. Jedynym sposobem uzyskania potwierdzenia uprawnień spadkowych będzie postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku.

Trzeba nadmienić, że instytucja notarialnego poświadczenia dziedziczenia nie wyłącza stwierdzenia nabycia spadku w trybie postępowania nieprocesowego. Osoby zainteresowane mają wybór między wystąpieniem do sądu spadku o stwierdzenie nabycia spadku a zwróceniem się do notariusza o wydanie aktu poświadczającego dziedziczenie.

Przy dokonaniu wyboru między dwiema instytucjami służącymi stwierdzeniu praw do spadku w sprawach niespornych nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż procedura uzyskania notarialnego poświadczenia dziedziczenia wydaje się być szybsza i mniej sformalizowana niż postępowanie sądowe. Znaczenie decydujące może mieć miejsce załatwienia sprawy spadkowej, szczególnie gdy sąd spadku znajduje się w odległej miejscowości a kancelaria notarialna bliżej miejsca zamieszkania lub siedziby uczestników postępowania.[1]

Adwokat Tomaszów Lubelski – Pomoc prawna

W Kancelarii Prawnej skorzystać można z pomocy adwokata, prawników, radcy prawnego, między innymi z zakresu prawa cywilnego i kwestii dziedziczenia. Zapraszamy serdecznie do kontaktu Klientów z Tomaszowa Lubelskiego, okolic miejscowości Wożuczyn, Tyszowce oraz Werbkowice.

Autorzy : Grzegorz Majewski, Paweł Majewski

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia prowadzi sprawy o stwierdzenie nabycia spadku.


[1]     Red. Edward Gniewek, Piotr Machnikowski (w:) J. Kremis, Kodeks Cywilny Komentarz, Warszawa 2014 s. 1839: komentarz / red. Edward Gniewek, Piotr Machnikowski ; aut. Beata Burian [et al.].