Blog

W niniejszym wpisie przegląd orzecznictwa dotyczący art. 824 K.C.

czytaj dalej
Kancelaria Prawnicza - Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Miechów.

W niniejszym wpisie przegląd orzecznictwa dotyczący art. 622 k.p.c – zgodnego przeprowadzenia podziału.

czytaj dalej
Prawnicy Bracia Stowarzyszenia i kluby sportowe

W niniejszym wpisie przegląd orzecznictwa dotyczący art. 822 K. C. – istoty odpowiedzialności cywilnej., między innymi omówienia prawa wyboru naprawienia szkody.

czytaj dalej

W niniejszym wpisie przegląd orzecznictwa dotyczący art. 829 Kodeksu Cywilnego. Artykuł ten dotyczy ubezpieczeń osobowych.

czytaj dalej
Kancelaria Prawnicza - Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Miechów.

W niniejszym wpisie przedstawiamy informacje dotyczące wad fizycznych rzeczy. Informacje dotyczące odstąpienia od umowy, obniżenia ceny.

czytaj dalej
Prawnicy Bracia dla klientów indywidualnych

W niniejszym wpisie przedstawiamy informacje praktyczne dotyczące zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

czytaj dalej
Kancelaria Prawnicza - Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Miechów.

Zapraszamy do skorzystania z pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego dla Klientów z Perespa-Kolonia, Wożuczyna, Miechowa itp.

czytaj dalej
Prawnicy Bracia prawo administracyjne

Adwokat z Kancelarii Prawnicy Bracia oferuje pomoc prawną dla klientów z Dąbrowy Górniczej, Hrubieszowa i nie tylko!

czytaj dalej
fundacje i OPP

Adwokat pomoc prawna Wożuczyn, Dąbrowa Górnicza, Tomaszów Lubelski

czytaj dalej
Kancelaria Prawnicza - Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Miechów.

Zapraszamy do kontaktu z adwokatem Klientów z Hrubieszowa, Dąbrowy Górniczej, Wożuczyna i nie tylko!

czytaj dalej
Prawnicy Bracia prawo pracy

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia prowadzi sprawy o podział majątku wspólnego. Pomoc Prawna Olkusz, Dąbrowa Górnicza.

czytaj dalej
Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Skład majątku wspólnego a zasiedzenie. Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia prowadzi sprawy o zasiedzenie, a także sprawy o podział majątku wspólnego.

czytaj dalej
fundacje i OPP

Adwokat, prawnicy z Kancelarii Prawnej oferują pomoc z zakresu prawa cywilnego dla Klientów z Tomaszowa Lubelskiego!

czytaj dalej
prawo spółek handlowych

Wyznaczanie granic nieruchomości – kryteria wynikające z art. 153 K. C. Zgodnie z art. 153 K. C. Jeżeli granice gruntów stały się sporne, a stanu prawnego nie można stwierdzić, ustala się granice według ostatniego spokojnego stanu posiadania. Gdyby również takiego stanu nie można było stwierdzić, a postępowanie rozgraniczeniowe nie doprowadziło do ugody między interesowanymi, sąd […]

czytaj dalej

Zasadniczym sposobem rozgraniczenia gruntów jest tryb administracyjny. Biorąc pod uwagę treść art. 29 ustęp 1 PrGeodKart rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie a także sporządzenie odpowiednich dokumentów. Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości […]

czytaj dalej

Rozpoczynając rozważania należy wskazać, że spadkobiercy mogą według swego swobodnego uznania objąć działem cały spadek lub ograniczyć dział do części spadku. Objęcie działem spadku tylko niektórych przedmiotów spadkowych, jak i przeprowadzenie działu wyłącznie co do niektórych idealnych części spadku oznacza ograniczenie spadku do części spadku. Jeśli chodzi o sądowy dział spadku obowiązuje tutaj zasada przeciwna. […]

czytaj dalej

Zgodnie z art. 294 K. C. Właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności gruntowej za wynagrodzeniem, jeżeli wskutek zmiany stosunków służebność stała się dla niego szczególnie uciążliwa, a nie jest konieczna do prawidłowego korzystania z nieruchomości władnącej. Celem przepisu jest uprawdopodobnienie założenia, iż „istnienie służebności gruntowej jest usprawiedliwione o tyle, o ile strona dodatnia służebności […]

czytaj dalej
Kancelaria Prawnicza - Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Miechów.

Istota Zasiedzenia własności nieruchomości Zasiedzenie polega na nabyciu prawa podmiotowego przez osobę, która przez pewien czas zachowywała się w taki sposób, który odpowiada wykonywaniu tego prawa. Nabycie następuje kosztem majątku osoby, która jest rzeczywiście uprawniona. Ze względu na to, że niekorzystny dla tego podmiotu skutek prawny następuje w wyniku upływu określonego terminu, zasiedzenie zalicza się […]

czytaj dalej