Blog

Kancelaria Prawnicza - Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Miechów.

W niniejszym wpisie przedstawiamy Fakultatywne zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności ze względu na zachowanie się skazanego w okresie próby.

czytaj dalej
Kancelaria Prawnicza - Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Miechów.

W niniejszym wpisie przedstawiamy zarządzenie wykonania orzeczonej kary. Opisujemy szczegółowo obligatoryjne zarządzenie wykonania kary.

czytaj dalej
Prawnicy Bracia prawo administracyjne

W niniejszym wpisie przedstawiamy świadczenie rehabilitacyjne.

czytaj dalej
Kancelaria Prawnicza - Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Miechów.

W niniejszym wpisie przedstawiamy m. in. osoby sprawujące dozór, dozór obligatoryjny, dozór a sprawcy określeni w art. 64§2 K.K., jak również kategorię podmiotów, które mogą pełnić dozór.

czytaj dalej
Prawnicy Bracia dla klientów indywidualnych

W niniejszym wpisie przedstawiamy pojęcie społecznego niebezpieczeństwa czyn a warunkowe umorzenie postępowania karnego.

czytaj dalej
prawo pracy dla przedsiębiorców

W niniejszym wpisie przedstawiamy instytucję dozoru, obowiązki skazanego oddanego pod dozór, a także skutki prawne uchylenia się od dozoru.

czytaj dalej
1 2 3 4 12